UCHWAŁA NR XVIII/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice.

Dodaj komentarz

Skip to content