ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informuje, że przystępuje do realizacji zadania pn. ”Analiza złoża filtracyjnego na ASUW Dobromierz z ewentualną koncepcją i realizacją wymiany złóż z warstwą katalityczną do usuwania związków manganu i  żelaza z  wody”. W związku z  tym zainteresowane firmy, mogące składać oferty współpracy w  zakresie przeprowadzenia analizy złoża filtra pośpiesznego (badanie aktualnej wysokość złoża, granulacji warstw) oraz przedstawienia propozycji wymiany złoża zapewniającej spełnienie norm wartości mętności oraz zawartości manganu i żelaza w wodzie uzdatnionej zawartych w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). 
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl lub pocztową na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice do dnia 31.12.2019r.

Dodaj komentarz

Skip to content