Usługi

W ramach prowadzonej działalności świadczymy następujące usługi:

Usługi wykonywane sprzetem specjalistycznym:

  • usuwanie zatorów kanalizacyjnych samochodem S.C.

  • czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej samochodem SW.

  • wykonywanie robót ziemnych koparką CAT

  • wykonywanie sieci wodno-kanalizacyjnych

  • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych

  • wykonywanie włączeń nowych przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnych

  • montaż i wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych i usługowych

  • wykonywanie usług związanych z usuwaniem awarii na instalacjach wewnętrznych i przyłączach stanowiących włąsność odbiorcy.

Usługi wykonywane są odpłatnie na podstawie złożonego zlecenia lub zawartej umowy. Druki zleceń są do pobrania. › ” dokumenty do pobrania”

Rozliczenie wykonanej usługi  dokonywane będzie w oparciu o kalkulację indywidualną na podstawie poniesionych kosztów.

Skip to content