ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie renowacji studni głębinowej znajdującej się na Stacji Wodociągowej – Pełcznica. 

W załączniku nr 1 przedstawiono mapę z lokalizacją studni oraz kartę hydrologiczną otworu wiertniczego.  

Proponowany zakres prac: 

a)           Pompowanie w celu określenia wydajności studni przed renowacją 

b)           Demontaż rurociągu pionowego wraz z pompą 

c)            Inspekcja studni kamerą TV przed renowacją wraz z zapisem na płycie CD

d)           Czyszczenie mechaniczne i chemiczne części czynnej filtra, wraz z usunięciem złogów związków manganu i żelaza.

e)           Czyszczenie mechaniczne wraz z regeneracją obsypki filtracyjnej

f)            Wypompowanie osadów z dna studni do nominalnej głębokości 

g)           Inspekcja studni kamerą TV po przeprowadzeniu renowacji wraz z zapisem na płycie

h)           Dezynfekcja studni 

i)             Montaż rurociągu pionowego wraz z pompą 

j)             Pompowanie wstępne mające na celu oczyszczenie studni 

k)            Przeprowadzenie badań laboratoryjnych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przed włączeniem do eksploatacji 

l)             włączenie studni do pracy, wykonanie pomiaru wydajności studni po renowacji 

m)          sporządzenie sprawozdania z przebiegu wykonanych prac 

W ofercie należy przedstawić wartość oferty netto, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji. 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl lub pocztową na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice do dnia 26.07.2022r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udziela: Kamil Sulej nr tel. 600 910 534

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Skip to content