ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Wody Dobromierz. Zezwolenie na 7 dni wędkowania w cenie 100 zł, płatne jest w kasie ZWiK sp. z o.o., po wcześniejszym złożeniu wniosku. Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu (7.00-15.00). Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 12:30 w pokoju nr 7 w siedzibie Zakładu osobom, które złożyły wniosek do wtorku danego tygodnia włącznie.

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie kartę wędkarską. Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które w roku 2021 wykupiły w/w zezwolenia zobowiązane są do zwrotu wypełnionego OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZICE – za rok 2021. Osobom, które nie zdały w/w rejestru odmawia się wydania zezwolenia na rok 2022.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, ZWiK sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przychodzenie do Zakładu bez osób towarzyszących. Wejście do siedziby Zakładu możliwe jest jedynie z zasłoniętymi maseczką ustami i nosem oraz po dezynfekcji rąk.

Wniosek o wydanie zezwolenia wędkarskiego.

Mapa z zaznaczonymi miejscami, w których dopuszcza się połów ryb wędką.

Dodaj komentarz

Skip to content