Powołanie nowego Prezesa

W dniu 30 września 2019 r. w siedzibie ZWiK sp. z o.o. w  Świebodzicach podpisany został kontrakt menadżerski z nowym Prezesem Zarządu Spółki – panem Arturem Torbusem, który wygrał rozpisany przez Radę Nadzorczą ZWiK konkurs na to stanowisko. Na zdjęciu moment wręczenia kontraktu nowemu Prezesowi Zarządu przez Burmistrza Miasta –  Pawła Ozgę, obok Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Ryszard Kuc.

Na zdjęciu poniżej /od lewej/: Grzegorz Sulima – członek Rady Nadzorczej, Paweł Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice, Artur Torbus – Prezes Zarządu ZWiK, Ryszard Kuc – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Jarosław Wasyliszyn jej sekretarz.

Dodaj komentarz

Skip to content