Oferty na wykonanie operatu na pobór wody powierzchniowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach zaprasza do przedstawienia oferty na opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód dla następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie wody powierzchniowej na zbiorniku Dobromierz zlokalizowane w Gminie Dobromierz dz. nr 352/3 obr. Dobromierz
  2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda zlokalizowane w Gminie Świebodzice dz. nr 794/2 obr. Śródmieście 3.

Operaty wodnoprawne należy wykonać zgodnie z przepisami art. 407-409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz.624).

Cena wykonania dokumentacji powinna zawierać wszystkie koszty.

W ofercie prosimy podać termin wykonania dokumentacji.

Oferty prosimy składać w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. bądź na adres sekretariat@zwik.swiebodzice.pl w terminie do dnia 29 października.

Dodaj komentarz

Skip to content