ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

!!! UWAGA ZMIANY !!!

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Wody Dobromierz.

Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu (7.00-15.00).  Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 14:00 w pokoju nr 7 osobom,        które złożyły wniosek i uiściły opłatę.

W związku z likwidacją kasy przy ul. Kasztanowej 1 z dniem 01.05.2023r. opłatę należy uregulować przelewem bankowym lub bez dodatkowej prowizji w punkcie kasowym przy ul. Świdnickiej 11B. Opłatę, w wysokości 100 zł za zezwolenie, należy uregulować wyłącznie po złożeniu wniosku w ZWiK, do 3 dni przez odbiorem zezwolenia wędkarskiego – czyli najpóźniej w piątek.

Dane do przelewu:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach

Bank Santander O. Świebodzice

49 1090 2356 0000 0006 0005 8048

tytułem:  zezwolenie wędkarskie, imię i nazwisko z wniosku

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie kartę wędkarską.         Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które wykupiły zezwolenia, zobowiązane są do zwrotu wypełnionego            OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZIC. Osobom, które nie zdały w/w rejestru odmawia się wydania kolejnego zezwolenia.

Więcej informacji na: 

http://www.zwik.swiebodzice.pl/

https://www.facebook.com/ZWiKSwiebodzice/

Skip to content