WYBÓR OFERTY – na wykonanie operatów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie operatów na pobór wody oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie wody powierzchniowej na zbiorniku Dobromierz zlokalizowane w Gminie Dobromierz dz. nr 352/3 obr. Dobromierz;
  2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda zlokalizowane w Gminie Świebodzice dz. nr 794/2 obr. Śródmieście 3.

Oferta została złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – Doradcze WROTECH Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54 – 616 Wrocław.

Dodaj komentarz

Skip to content