Powołanie nowego Prezesa

W dniu 30 września 2019 r. w siedzibie ZWiK sp. z o.o. w  Świebodzicach podpisany został kontrakt menadżerski z nowym Prezesem Zarządu Spółki – panem Arturem Torbusem, który wygrał rozpisany przez Radę Nadzorczą ZWiK konkurs na to stanowisko. Na zdjęciu moment wręczenia kontraktu nowemu Prezesowi Zarządu przez Burmistrza Miasta –  Pawła Ozgę, obok Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Ryszard Kuc.

Na zdjęciu poniżej /od lewej/: Grzegorz Sulima – członek Rady Nadzorczej, Paweł Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice, Artur Torbus – Prezes Zarządu ZWiK, Ryszard Kuc – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Jarosław Wasyliszyn jej sekretarz.

Informacja o wyborze Prezesa Zarządu

,, Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informuje, że zakończyła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i powołała na to stanowisko pana Artura Torbusa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Kuc”

Informacja do ogłoszenia o badanie bilansu 2018/2019

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694. ze zmianami ). Badaniem objęty zostanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice            ( zwana w dalszym ciągu Zamawiającym ) za rok obrotowy 2018 (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.) i 2019 (od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

Badanie-bilansu-2018-2019

Badanie bilansu 2017

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku
Nr 76, poz. 694. ze zmianami ). Badaniem objęty zostanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice ( zwana w dalszym ciągu Zamawiającym ) za rok obrotowy 2017 (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.)

Skip to content