Rekrutacja – Elektryk / Elektromonter

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko : Elektryk / Elektromonter

Szczegółowe informacje w serwisie Pracuj.pl -> https://www.pracuj.pl/praca/elektryk-swiebodzice,oferta,500140147

Rekrutacja trwa do 22 października 2021 r.

Aplikować można bezpośrednio przez stronę Pracuj.pl lub prosimy o składanie CV :

1)      bezpośrednio w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  ul. Kasztanowa 1 (sekretariat)

2)      drogą pocztową na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  ul. Kasztanowa 1,  58-160 Świebodzice

3)      drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@zwik.swiebodzice.plo.janik@zwik.swiebodzice.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. UE L  119  z  04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Świebodzicach dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Oferty na wykonanie operatu na pobór wody powierzchniowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach zaprasza do przedstawienia oferty na opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód dla następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie wody powierzchniowej na zbiorniku Dobromierz zlokalizowane w Gminie Dobromierz dz. nr 352/3 obr. Dobromierz
  2. Ujęcie wody powierzchniowej na Potoku Lubiechowska Woda zlokalizowane w Gminie Świebodzice dz. nr 794/2 obr. Śródmieście 3.

Operaty wodnoprawne należy wykonać zgodnie z przepisami art. 407-409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 poz.624).

Cena wykonania dokumentacji powinna zawierać wszystkie koszty.

W ofercie prosimy podać termin wykonania dokumentacji.

Oferty prosimy składać w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. bądź na adres sekretariat@zwik.swiebodzice.pl w terminie do dnia 29 października.

Akcja – Sprzątanie

Dnia 22.05.2021 r. w ramach akcji Sprzątanie Świata, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach posprzątali teren Zbiornika wody w Dobromierzu. W akcji udział wzięło 25 osób : Pan Prezes ZWiK Sp. z o.o. Artur Torbus oraz pracownicy z rodzinami. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe oraz worki na śmieci. Zebrano kilkanaście worków śmieci.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. (piątek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach czynny jest do godz. 12:00.

Wydłużamy czas wydawania zezwoleń wędkarskich

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. wydłuża czas wydawania zezwoleń wędkarskich na amatorski połów ryb na zbiorniku Dobromierz. Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 14:00 w pokoju nr 7 w siedzibie spółki.

Wniosek o wydanie zezwolenia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu.

W środę wydawane są zezwolenia osobom, które złożyły wniosek do wtorku włącznie.

Pozostałe warunki wydawania zezwoleń pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przychodzenie do tut. spółki bez osób towarzyszących. Wejście do siedziby spółki możliwe jest jedynie z zasłoniętymi maseczką ustami i nosem oraz po dezynfekcji rąk.

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia Zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Dobromierz.

Zezwolenie na 7 dni wędkowania w cenie 100 zł, płatne w kasie ZWiK, po wcześniejszym złożeniu Wniosku

Miejsca, w których dopuszcza się połów ryb wędką zgodne z Mapą

Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA – w godzinach 10-12 w pokoju nr 7.

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie opłaconą kartę wędkarską. Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA !!!

Wędkarze, którzy w roku 2020 wykupili w/w Zezwolenia zobowiązani są do zwrotu wypełnionego OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZICE – za rok 2020. 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach czynny jest do godz. 12:00.

Wznawiamy osobistę obsługę!

Informujemy, że od dnia 07.12.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. będzie czynny od 7:00 do 15:00.

Kasa będzie czynna od 7:00 do 14:30 (z przerwą od 9:00 do 10:00)

Będzie możliwość załatwienia spraw osobiście w siedzibie Spółki przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zmiana trybu pracy Działu Obsługi Klienta od dnia 17.11.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świebodzice informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informuje, że Dział Obsługi Klienta i Kasa od dnia 17.11.2020 r. będzie nieczynna do odwołania. Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagały by osobistej wizyty w siedzibie Spółki.

Zachęcamy do kontaktu:

·       telefonicznie: 74 660 66 56 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00)

·       poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl  

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Skip to content