Oświadczenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach oświadcza, że nie było podstaw do nieudzielenia Panu Piotrowi Zalewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r i za zaistniałą sytuację przeprasza, gdyż godziła ona w dobre imię Pana Piotra Zalewskiego. Niniejsze oświadczenie wydaje się na skutek przegranego procesu sądowego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach.

Skip to content