Informacja do ogłoszenia o badanie bilansu 2018/2019

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694. ze zmianami ). Badaniem objęty zostanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kasztanowa 1 58-160 Świebodzice            ( zwana w dalszym ciągu Zamawiającym ) za rok obrotowy 2018 (od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.) i 2019 (od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

Badanie-bilansu-2018-2019

Dodaj komentarz

Skip to content