Przypomnienie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Świebodzicach przypomina, że od dnia 30.10.2021 obowiązuje cena dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z „Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice na okres 3 lat”,, która została zatwierdzona  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  znak: WR.RZT.070.109.2019.MS z dnia 26 września 2019.

Dodaj komentarz

Skip to content