Opady rok 2019

Wielkość opadu atmosferycznego dla miasta Świebodzice w roku 2019r

– styczeń – 0,0498 m

– luty – 0,0239 m

– marzec – 0,0394 m

– kwiecień  – 0,0393 m

– maj – 0,1107 m