Opady rok 2019

Wielkość opadu atmosferycznego dla miasta Świebodzice w roku 2019r

– styczeń 2019 r. – 0,0498 m

– luty – 0,0239 m

– marzec – 0,0394 m