Odczyty

Przykład: prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi 1871 m3.

 

Prosimy podawać odczyt wodomierza (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego okresu.

Podając odczyt należy wskazać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

UWAGA:
Odczytywacze wodomierzy, nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki!

 

Odczyty wodomierzy › Pracownicy ZWiK Sp. z o.o. dokonują odczytów wodomierzy w domach Klientów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odczyty wykonywane są w dni robocze. W przypadku nieobecności Klienta w domu, odczytywacz pozostawia zawiadomienie z prośbą o kontakt i przekazanie stanu wodomierza.

 Odczyty wodomierzy można podawać do Działu Sprzedaży i Windykacji
telefonicznie, osobiście w dni robocze od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną.

Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy odczytywacz nie zastanie Państwa w domu.