Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Świebodzice

Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2017 roku.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz