Akcja – Sprzątanie

Dnia 22.05.2021 r. w ramach akcji Sprzątanie Świata, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach posprzątali teren Zbiornika wody w Dobromierzu. W akcji udział wzięło 25 osób : Pan Prezes ZWiK Sp. z o.o. Artur Torbus oraz pracownicy z rodzinami. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe oraz worki na śmieci. Zebrano kilkanaście worków śmieci.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. (piątek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach czynny jest do godz. 12:00.

Wydłużamy czas wydawania zezwoleń wędkarskich

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. wydłuża czas wydawania zezwoleń wędkarskich na amatorski połów ryb na zbiorniku Dobromierz. Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA w godz. 10:00 – 14:00 w pokoju nr 7 w siedzibie spółki.

Wniosek o wydanie zezwolenia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu.

W środę wydawane są zezwolenia osobom, które złożyły wniosek do wtorku włącznie.

Pozostałe warunki wydawania zezwoleń pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przychodzenie do tut. spółki bez osób towarzyszących. Wejście do siedziby spółki możliwe jest jedynie z zasłoniętymi maseczką ustami i nosem oraz po dezynfekcji rąk.

ZEZWOLENIA WĘDKARSKIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje o możliwości wykupienia Zezwolenia wędkarskiego na amatorski połów ryb wędką na Zbiorniku Dobromierz.

Zezwolenie na 7 dni wędkowania w cenie 100 zł, płatne w kasie ZWiK, po wcześniejszym złożeniu Wniosku

Miejsca, w których dopuszcza się połów ryb wędką zgodne z Mapą

Zezwolenia wydawane są raz w tygodniu – ŚRODA – w godzinach 10-12 w pokoju nr 7.

Osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb zobowiązane są posiadać przy sobie opłaconą kartę wędkarską. Z obowiązku tego zwolnione są osoby do lat 14, będące pod opieką osoby dorosłej posiadającej taką kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA !!!

Wędkarze, którzy w roku 2020 wykupili w/w Zezwolenia zobowiązani są do zwrotu wypełnionego OBOWIĄZKOWEGO REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZWiK ŚWIEBODZICE – za rok 2020. 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach czynny jest do godz. 12:00.

Wznawiamy osobistę obsługę!

Informujemy, że od dnia 07.12.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. będzie czynny od 7:00 do 15:00.

Kasa będzie czynna od 7:00 do 14:30 (z przerwą od 9:00 do 10:00)

Będzie możliwość załatwienia spraw osobiście w siedzibie Spółki przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zmiana trybu pracy Działu Obsługi Klienta od dnia 17.11.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świebodzice informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informuje, że Dział Obsługi Klienta i Kasa od dnia 17.11.2020 r. będzie nieczynna do odwołania. Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagały by osobistej wizyty w siedzibie Spółki.

Zachęcamy do kontaktu:

·       telefonicznie: 74 660 66 56 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00)

·       poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail: sekretariat@zwik.swiebodzice.pl  

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

UWAGA – 12 – 13 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i poprawę jakości świadczonych dla Państwa usług przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach informujemy, że w dniach 12 – 13 listopada 2020 r. zostaną przeprowadzone prace konserwacyjno – modernizacyjne infrastruktury ITC w Spółce.

W tych dniach planowane jest również wykonanie dezynfekcji pomieszczeń metodą ozonowania. W związku z powyższymi mogą nastąpić tymczasowe, chwilowe przerwy w obsłudze Klientów zarówno w Zakładzie przy ul. Kasztanowej 1 jak i obsłudze telefonicznej i emailowej. Jeżeli jest to możliwe proponujemy przełożyć wizyty planowane na dzień 12-13 listopada 2020 r. na inny termin.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego 


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badań sprawozdań finansowych do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i 2021, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 ze zm.).

Zobacz więcej szczegółów